SCURT ISTORIC AL ŞCOLII "ELENA CUZA" PIATRA NEAMŢ

  • Anul înfiinţării: 1860
  • Şcoala Primară de Băieţi Nr. 2 (1860 - 1947)
  • Şcoala Elementară de Băieţi Nr. 1 (1947 - 1954)
  • Şcoala de 7 ani Nr. 5 (1954 - 1961)
  • Şcoala Generală de 8 ani Nr. 5 (1961 - 1970)
  • Şcoala Generală Nr. 4 (1970 - 1996; a funcţionat între 1977 - 1989 şi ca Şcoala Generală de 10 ani)
  • Şcoala cu clasele I - VIII "Elena Cuza" Piatra Neamt în perioada 1996 - 2012
  • Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Piatra Neamţ, începând cu 1 septembrie 2012